SOSYAL SORUMLULUK

SOSYAL SORUMLULUK


SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM VE SORUMLULUK

Çalışanlarımıza, müşterilermize, iş ortaklarımız ve faaliyet gösterdiğimiz toplumumuza pozitif katkı sağlamak Della misyonunda yer almaktır. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta bu misyonun önemli bir parçasıdır. Della faaliyet göstediği topluma reel kalıcı ve sürdürülebilir katkı sağlamaktan sorumlu olan bir kurum olarak algılanmak istemektedir.
Bu kapsamda sosyal sorumluluk harcaması yapmayı sürdürmektedir.

Della olarak, sürdürülebilir gelişimin kurumsal felsefemizin temel taşıdır ve ekonomik, ekolojik ve sosyal taahhütlerimizi şekillendirir. Faaliyet gösterdiğimiz toplumumuza ve bölge ekonomisine pozitif katkı sağlamak konusunda çabalarımız her zaman devam edecektir


shadow